Đặt một câu hỏi

Iphone 6s Plus Đen

Thương hiệu: Apple
Iphone 6s Plus Đen

6s plus den
Số ký tự đã nhập: