Đặt một câu hỏi

Iphone 6s Plus Đen

Thương hiệu: Apple
Iphone 6s Plus Đen

Hình thức : 97% 

 Quốc tế : Mỹ

6s plus den
Số ký tự đã nhập: