Đặt một câu hỏi

Iphone 6s Vàng/Hồng 16G

Thương hiệu: Apple
Iphone 6s Vàng/Hồng 16GB

Hình thức : 97%

Quốc tế : Mỹ

6s vang
Số ký tự đã nhập: