Đặt một câu hỏi

Iphone 6s Vàng/Hồng

Thương hiệu: Apple
Iphone 6s Vàng/Hồng 16GB

6s vang
Số ký tự đã nhập: